Basisveiligheid volgens VCA

Basisveiligheid volgens VCA

Cursusdata

Opdrachtgevers vragen vaak of onze brand- en veiligheidswachten VCA-VOL gecertificeerd zijn. Voor veel aannemers en leidinggevenden in deze functie is dit een vereiste. Het certificaat laat zien dat je voldoende kennis hebt over de basisveiligheid van personen op een werkterrein. Ambieer jij een carrière als brand- of veiligheidswacht? Dan is deze cursus onmisbaar.

Over de cursus
VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist voor Aannemers. In de cursus Basisveiligheid volgens VCA biedt de BWH Academy het meest recente lesmateriaal. Wij voegen naast het standaard leertraject serious gaming, escape rooms en virtual reality toe aan het pakket. Met deze interactieve opleidingsmodule bieden we een extra kwaliteitsgarantie en een opleiding die verder gaat dan het afleveren van een papiertje alleen. We willen dat onze cursisten zich persoonlijk ontwikkelen en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor hun opdrachtgever of organisatie.

Wij bieden zowel de Basis- als de VOL-variant van de VCA-cursus aan.

In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 • V&G Wetgeving (ARBO-wet)
 • Ontstaan van een incident
 • Bevorderen van veilig werken
 • Veiligheidsprocedures
 • Veiligheid voor leidinggevenden
 • Praktijkinstructies
 • Taak- en risico-analyse, LMRA
 • Toolboxmeeting
 • Bedrijfsnoodplan
 • Gevarenbronnen
 • Toxicologie
 • Ergonomie
 • Sectorgerichte informatie
 • Examentraining / meerkeuzevragen
Duur van de cursus
De cursus duurt twee dagen. Aan het einde van de tweede dag wordt een examen afgenomen, waarvan je direct de uitslag ontvangt.

Doel van de cursus
De cursus draagt bij aan een veiligere werkomgeving door cursisten, over het algemeen leidinggevenden, bij te brengen welke specifieke veiligheidseisen en voorschriften in acht moeten worden genomen bij de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast leer je verantwoording afleggen aan het uitvoerend personeel in lijn met de V&G-wetgeving (ARBO-wet) en VCA-SSVV. Je leert risico’s herkennen en gepaste maatregelen treffen om deze te beheersen.

Doelgroep
Leidinggevenden

Ingangseisen
Deelname aan de cursus vereist geen specifieke vooropleiding en vormt vaak de basis voor de overige certificeringen. Een rijksgediplomeerde brandwacht-opleiding is dus geen vereiste.

Certificaat
Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen conform het SSVV-BESACC. De uitslag krijg je direct na afloop. Het behaalde certificaat is persoonsgebonden en gedurende tien jaar geldig.

Aan te raden overige cursussen
Dit certificaat is vaak een aanvullende eis in de industrie of petrochemie. Het is raadzaam daarnaast ook andere cursussen aan de BWH Academy te volgen. Met name de cursussen Basisveiligheid volgens VCA en Onafhankelijke adembescherming zijn zinvol, voor brandwachten, maar ook voor medewerkers in de industrie die bijvoorbeeld met ademlucht moeten werken. In het kader van brandveiligheid is het eveneens verstandig het certificaat Kleine blusmiddelen te overwegen.

Om een all round safety professional te worden, is ook een certificaat Emergency Rescue Team onmisbaar.

Over Brandwacht Academy
In ons opleidingscentrum, de BWH Academy, trainen we brandwachten en anderen die over vaardigheden in brandveiligheid moeten beschikken. Hier leiden we hen op volgens de eisen van VCA Infra en kunnen we dieper op de stof ingaan, zodat cursisten perfect voorbereid aan hun examen kunnen beginnen.

Ons opleidingscentrum is er niet alleen voor brandwachten. We kunnen ook in company trainingen geven voor medewerkers van bedrijven in bijvoorbeeld de bouw of petrochemie die ook gas moeten meten of met onafhankelijke beademingsapparatuur moeten kunnen werken.

Bekijk de overige cursussen van de BWH Academy.

Onze andere cursussen

Al onze interne trainingen hebben kwaliteitsverbetering conform KVGM-maatstaven tot doel. Ons uitgebreide cursusaanbod bereidt brandwachten en medewerkers in de industrie, bouw en petrochemie voor op veiligheid in industriële werkzaamheden.

Werken als buitenwacht/mangatwacht
Een mangatwacht waarborgt de veiligheid op het moment dat iemand werkzaamheden verricht in een besloten, ongeventileerde ruimte met maar één uitgang. Hij of zij houdt wacht bij de in- en uitgang van de ruimte, monitort de luchttoevoer en leeft de veiligheidsregels na om de werkzaamheden in goede banen te leiden. Bij een calamiteit weet een mangatwacht hoe hij of zij de collega in veiligheid moet brengen. In onze cursus Werken als buitenwacht/mangatwacht wordt kennis over veiligheidsprotocollen en werkvergunningen overgedragen en wordt een real life situatie nagebootst.

Gasmeten Ex-Ox-Tox
Brandwachten of medewerkers die op een bedrijfsterrein gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren, moeten een cursus gasmeten hebben afgerond. Onze brandwachten werken vaak in besloten ruimtes. Om ieders veiligheid te waarborgen, raden wij daarom aan dat al onze brandwachten dit certificaat halen. Daarmee beschikken zij aantoonbaar over de vaardigheden om de aanwezigheid van explosieve of toxische stoffen uit te sluiten en te garanderen dat er voldoende zuurstof is. In deze cursus leer je gasmeetapparatuur gebruiken en de gemeten waardes interpreteren. Vaak is dit diploma een aanvullende eis van opdrachtgevers op risicoterreinen of in de petrochemie.

Werken met onafhankelijke adembescherming
Bij een calamiteit kan er in de lucht te weinig zuurstof of te veel gevaarlijke of vervuilende stoffen ontstaan. In zo’n situatie heb je adembeschermende apparatuur nodig. Deze apparatuur functioneert door afgesloten luchtcapsules onafhankelijk van de omgevingslucht. In de cursus Werken met onafhankelijke adembescherming leren cursisten deze apparatuur gebruiken en daarmee zichzelf en collega‘s in veiligheid te brengen. Wij raden onze brandwachten aan dit certificaat te behalen, omdat het vaak een aanvullende eis is van opdrachtgevers die werken op risicoterreinen of in de petrochemie. Voor deze cursus zijn een eigen verklaring goede gezondheid en de afwezigheid van gezichtsbeharing vereisten.

Kleine blusmiddelen
Van beginnende branden kan zeker 85% met kleine blusmiddelen worden bestreden. Een cursus in het gebruik van deze middelen is daarom onmisbaar voor de brandveiligheid. In onze cursus Kleine blusmiddelen leren wij cursisten de vaardigheden om kleine blusmiddelen snel en efficiënt te gebruiken om calamiteiten te voorkomen. Denk hierbij aan het hanteren van verschillende soorten brandblussers, afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde specifieke stoffen, en het gebruik van een blusdeken. Ook wordt aandacht besteed aan preventie en alarmering.

BHV
Een overkoepelende cursus EHBO/BHV/Reanimatie/AED (defibrillatie) is een vereiste voor allround safety professionals. Ons cursusboek voor de cursus BHV behandelt de verschillende soorten letsel en behandelmethoden. Daarover worden cursisten getoetst in het examen. Een ervaren EHBO-instructeur begeleidt de praktijksessies en brengt de cursisten de fijne kneepjes van eerste hulpverlening bij. Denk bijvoorbeeld aan reanimeren, defibrilleren (AED) en de behandeling van kleine verwondingen of ongevallen. Bij succesvolle afronding van de cursus ontvangen cursusten een officieel EHBO-diploma van het Nederlandse Rode Kruis. Dit certificaat is twee jaar geldig.

Maak kans op een GRATIS opleiding

Heb je interesse in een van onze cursussen of moet je een bepaald certificaat behalen? Schrijf je nu in voor een van onze opleidingen en misschien kun je hem wel gratis volgen. Onder de inschrijvingen op onze cursuspagina verloten we elk kwartaal een gratis cursus!
- Werken als buitenwacht/mangatwacht
- Gasmeten Ex-Ox-Tox
- VCA Basis en Vol
- Werken met ademlucht
- Kleine blusmiddelen
- BHV

Cursus volgen?

Neem een kijkje in de cursuskalender en schrijf je in voor de cursus die je wilt volgen.

In company training?

Wilt u uw medewerkers trainen in brandveiligheid? Neem dan contact met ons op.