BHV

BHV

Cursusdata

Deze overkoepelende cursus voor EHBO, BHV, Reanimatie en AED (defibrillatie) maakt van brand- en veiligheidswachten allround safety professionals. Cursisten die deze cursus voltooien, zijn niet alleen waakzaam op mogelijke calamiteiten rond brandveiligheid, maar kunnen bij calamiteiten ook eerste hulp verlenen.

Over de cursus
In de cursus BHV leer je van een ervaren EHBO-instructeur hoe je eerste hulp bij ongevallen verleend. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 • Reanimatie
 • AED
 • Bloedingen
 • Hoofdletsel
 • Snijwonden
 • Brandwonden
 • Verslikken en verstikken
 • Beroerte
 • Vergiftiging
 • Kneuzingen
 • Botbreuken
 • Verstuikingen en ontwrichtingen
 • Verband- en hulpmiddelen
Duur en verloop van de cursus
De cursus duurt één dag en bestaat uit twee delen: een theorie- en een praktijkgedeelte. Een gecertificeerde cursusleider verzorgt het theoriedeel. Daarin leer je op interactieve wijze alle facetten van eerstehulpverlening. De praktijktraining wordt begeleid door een ervaren EHBO-instructeur die je de vereiste vaardigheden van eerstehulpverlening aanleert.

Doel van de cursus
In deze cursus leer je essentiële hulpverlening verrichten. Daarmee bouw je kennis en vaardigheden op om bij calamiteiten naar vermogen hulp te verlenen aan slachtoffers en de calamiteit zo goed mogelijk te beheersen tot externe professionele hulpverlening aanwezig is.

Doelgroep
Brandwachten en medewerkers van organisaties die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met brandveiligheid.

Ingangseisen

Diploma
Bij succesvolle afronding van deze eendaagse cursus ontvang je een officieel EHBO-diploma van het Nederlandse Rode Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.

Aan te raden overige cursussen
Dit certificaat is vaak een aanvullende eis in de industrie of petrochemie. Het is raadzaam daarnaast ook andere cursussen aan de BWH Academy te volgen. Met name de cursussen Basisveiligheid volgens VCA en Onafhankelijke adembescherming zijn zinvol, voor brandwachten, maar ook voor medewerkers in de industrie die bijvoorbeeld met ademlucht moeten werken. In het kader van brandveiligheid is het eveneens verstandig het certificaat Kleine blusmiddelen te overwegen.

Om een all round safety professional te worden, is ook een certificaat Emergency Rescue Team onmisbaar.

Over Brandwacht Academy
In ons opleidingscentrum, de BWH Academy, trainen we brandwachten en anderen die over vaardigheden in brandveiligheid moeten beschikken. Hier leiden we hen op volgens de eisen van VCA Infra en kunnen we dieper op de stof ingaan, zodat cursisten perfect voorbereid aan hun examen kunnen beginnen.

Ons opleidingscentrum is er niet alleen voor brandwachten. We kunnen ook in company trainingen geven voor medewerkers van bedrijven in bijvoorbeeld de bouw of petrochemie die ook gas moeten meten of met onafhankelijke beademingsapparatuur moeten kunnen werken.

Bekijk de overige cursussen van de BWH Academy.

Onze andere cursussen

Al onze interne trainingen hebben kwaliteitsverbetering conform KVGM-maatstaven tot doel. Ons uitgebreide cursusaanbod bereidt brandwachten en medewerkers in de industrie, bouw en petrochemie voor op veiligheid in industriële werkzaamheden.

Basisveiligheid volgens VCA
Opdrachtgevers vragen steeds vaker om VOL-VCA-gecertificeerd personeel. Voor veel aannemers en leidinggevenden is dit zelfs een vereiste. Het certificaat toont dat de houder voldoende kennis heeft over de basisveiligheid van personen op een werkterrein. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist voor Aannemers. Zij leren in de cursis VCA Basis & VOL risico’s herkennen en gepaste maatregelen nemen. Een gecertificeerde brandwacht kan bijvoorbeeld beginbranden bestrijden op (petrochemische) bedrijfsterreinen.

Werken als buitenwacht/mangatwacht
Een mangatwacht waarborgt de veiligheid op het moment dat iemand werkzaamheden verricht in een besloten, ongeventileerde ruimte met maar één uitgang. Hij of zij houdt wacht bij de in- en uitgang van de ruimte, monitort de luchttoevoer en leeft de veiligheidsregels na om de werkzaamheden in goede banen te leiden. Bij een calamiteit weet een mangatwacht hoe hij of zij de collega in veiligheid moet brengen. In onze cursus Werken als buitenwacht/mangatwacht wordt kennis over veiligheidsprotocollen en werkvergunningen overgedragen en wordt een real life situatie nagebootst.

Gasmeten Ex-Ox-Tox
Brandwachten of medewerkers die op een bedrijfsterrein gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren, moeten een cursus gasmeten hebben afgerond. Onze brandwachten werken vaak in besloten ruimtes. Om ieders veiligheid te waarborgen, raden wij daarom aan dat al onze brandwachten dit certificaat halen. Daarmee beschikken zij aantoonbaar over de vaardigheden om de aanwezigheid van explosieve of toxische stoffen uit te sluiten en te garanderen dat er voldoende zuurstof is. In deze cursus leer je gasmeetapparatuur gebruiken en de gemeten waardes interpreteren. Vaak is dit diploma een aanvullende eis van opdrachtgevers op risicoterreinen of in de petrochemie.

Werken met onafhankelijke adembescherming
Bij een calamiteit kan er in de lucht te weinig zuurstof of te veel gevaarlijke of vervuilende stoffen ontstaan. In zo’n situatie heb je adembeschermende apparatuur nodig. Deze apparatuur functioneert door afgesloten luchtcapsules onafhankelijk van de omgevingslucht. In de cursus Werken met onafhankelijke adembescherming leren cursisten deze apparatuur gebruiken en daarmee zichzelf en collega‘s in veiligheid te brengen. Wij raden onze brandwachten aan dit certificaat te behalen, omdat het vaak een aanvullende eis is van opdrachtgevers die werken op risicoterreinen of in de petrochemie. Voor deze cursus zijn een eigen verklaring goede gezondheid en de afwezigheid van gezichtsbeharing vereisten.

Kleine blusmiddelen
Van beginnende branden kan zeker 85% met kleine blusmiddelen worden bestreden. Een cursus in het gebruik van deze middelen is daarom onmisbaar voor de brandveiligheid. In onze cursus Kleine blusmiddelen leren wij cursisten de vaardigheden om kleine blusmiddelen snel en efficiënt te gebruiken om calamiteiten te voorkomen. Denk hierbij aan het hanteren van verschillende soorten brandblussers, afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde specifieke stoffen, en het gebruik van een blusdeken. Ook wordt aandacht besteed aan preventie en alarmering.

Maak kans op een GRATIS opleiding

Heb je interesse in een van onze cursussen of moet je een bepaald certificaat behalen? Schrijf je nu in voor een van onze opleidingen en misschien kun je hem wel gratis volgen. Onder de inschrijvingen op onze cursuspagina verloten we elk kwartaal een gratis cursus!
- Werken als buitenwacht/mangatwacht
- Gasmeten Ex-Ox-Tox
- VCA Basis en Vol
- Werken met ademlucht
- Kleine blusmiddelen
- BHV

Cursus volgen?

Neem een kijkje in de cursuskalender en schrijf je in voor de cursus die je wilt volgen.

In company training?

Wilt u uw medewerkers trainen in brandveiligheid? Neem dan contact met ons op.