Gasmeten Ex-Ox-Tox

Gasmeten Ex-Ox-Tox

Cursusdata

Brandwachten of medewerkers die op een bedrijfsterrein gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren, moeten een cursus gasmeten hebben afgerond. Onze brandwachten werken vaak in besloten ruimtes. Om ieders veiligheid te waarborgen, raden wij daarom aan dat al onze brandwachten dit certificaat halen. Daarmee beschikken zij aantoonbaar over de vaardigheden om de aanwezigheid van explosieve of toxische stoffen uit te sluiten. Vaak is dit diploma ook een aanvullende eis van opdrachtgevers op risicoterreinen of in de petrochemie.

De basiscursus Gasmeten Ex-Ox-Tox duurt twee dagen en bestaat uit twee delen: een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theorie:
 • Algemene basisbegrippen
 • Wet - en regelgeving
 • Algemene veiligheidsregels en specifieke risico's
 • Vaktechnieken: procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, personal monitor
 • Opzoeken van gegevens op de chemiekaart
 • Gedrag van gassen en dampen
 • Brand - en explosiegevaar
 • Gevaren van zuurstof
 • Giftige stoffen
 • Eenheden en normen
 • Besloten ruimten en gasvrijverklaring
 • Metingen Ex-Ox-Tox
Praktijk:
 • Training door in simulatie gasmetingen te verrichten
 • Meetapparatuur en andere hulpmiddelen bedienen om metingen te verrichten
Doel van de cursus
Het doel van de cursus Gasmeten Ex-Ox-Tox is dat cursisten na afronding op verantwoorde wijze Ex-Ox-Tox-gasmetingen kunnen verrichten en interpreteren. In de cursus leren ze planmatig en veilig omgaan met gasmeetapparatuur en de gemeten waardes interpreteren. Ook kunnen ze chemiekaarten lezen en verklaren.

Doelgroep
Brandwachten en medewerkers die in de industrie of petrochemie werken en gasmetingen of gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens moeten kunnen interpreteren.

Ingangseisen
Kandidaten moeten ten minste 18 jaar zijn. Voor leerlingen die de training volgen om een startkwalificatie te behalen, geldt een uitzondering. Zij moeten ten minste 16 jaar zijn.

Daarnaast moeten kandidaten beschikken over een van de volgende diploma's:
 • B-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • Een gelijkwaardig diploma of certificaat
Verder is het belangrijk dat kandidaten ‘verkleuring’ kunnen herkennen.

Certificaat
De basiscursus duurt twee dagen. Daarna volgt een examen. Bij succesvolle afronding ontvangt de kandidaat een persoonsgebonden certificaat.

Geldigheid certificaat
Conform de SSVV Opleidingsgids (SOG) is dit certificaat drie jaar geldig. De kandidaat wordt geacht iedere drie jaar een eendaagse herhalingscursus te volgen om het certificaat te vernieuwen.

Aan te raden overige cursussen

Dit certificaat is vaak een aanvullende eis in de industrie of petrochemie. Het is raadzaam daarnaast ook andere cursussen aan de BWH Academy te volgen. Met name de cursussen VCA-VOL en Werken met Ademlucht zijn zinvol, voor brandwachten, maar ook voor medewerkers in de industrie die bijvoorbeeld met ademlucht moeten werken. In het kader van brandveiligheid is het eveneens verstandig het certificaat Kleine blusmiddelen (water en schuimvormende armaturen) te overwegen.

Om een all round safety professional te worden, zijn ook een EHBO-diploma en een certificaat Emergency Rescue Team onmisbaar.

Maak kans op een GRATIS opleiding

Heb je interesse in een van onze cursussen of moet je een bepaald certificaat behalen? Schrijf je nu in voor een van onze opleidingen en misschien kun je hem wel gratis volgen. Onder de inschrijvingen op onze cursuspagina verloten we elk kwartaal een gratis cursus!
- Werken als buitenwacht/mangatwacht
- Gasmeten Ex-Ox-Tox
- VCA Basis en Vol
- Werken met ademlucht
- Kleine blusmiddelen
- BHV

Cursus volgen?

Neem een kijkje in de cursuskalender en schrijf je in voor de cursus die je wilt volgen.

In company training?

Wilt u uw medewerkers trainen in brandveiligheid? Neem dan contact met ons op.