Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen

Cursusdata

Hoe handel je als je brand ontdekt? Van beginnende branden kan zeker 85% met kleine blusmiddelen worden bestreden. Een cursus in het gebruik van deze middelen is daarom onmisbaar voor de brandveiligheid. Wij leren cursisten om kleine blusmiddelen zo snel en efficiënt mogelijk te gebruiken om grote calamiteiten te voorkomen. Denk hierbij aan het hanteren van verschillende soorten brandblussers, afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde specifieke stoffen, en het gebruik van een blusdeken. Ook besteden we aandacht aan preventie en alarmering.

Over de cursus
De meeste beginnende branden kunnen worden bestreden met kleine blusmiddelen. Deze rode brandblussers en branddekens tref je overal aan: in huis, op kantoor of in openbare ruimtes. De kans dat je ze moet gebruiken is klein. Als brandwacht moet je weten hoe je ze moet gebruiken. Maar ook als je geen brandwacht bent, is de brandveiligheid erbij gebaat als je met deze kleine blusmiddelen kunt omgaan. Daarom biedt de BWH Academy medewerkers van bedrijven en instellingen een cursus aan zodat ook zij weten hoe ze moeten handelen bij beginnende branden.

Verloop van de cursus
We instrueren niet-deskundigen in de richtlijnen die gelden bij het handelen bij brand. We gaan dieper in op het verschijnsel brand en tot slot blussen we in een praktijkonderdeel verschillende soorten beginnende branden

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie:
 • Verbranding en blussing
 • Branddriehoek/-vijfhoek
 • Wat te doen bij brand?
 • Tactiek van brandbestrijding
 • Blusmethoden
 • Blusstoffen
 • Draagbare (kleine) blusmiddelen
 • Algemene regels
 • Video kleine blusmiddelen

Praktijk:
 • Persoonlijke veiligheid
 • Verschil in blusstoffen (CO2/sproeischuim/slaghapsel)
 • Vaardigheidstraining blustoestellen/-technieken:
  • Blussen van een vloeistof(gas)brand
  • Blussen van een PC en afvalbak
  • Blussen op spanningvoerende delen (220V)
  • Werken met blusdeken op brandende pop
  • Wat wel en wat niet te doen bij een vlam in de pan
Doel van de cursus
Het doel van de cursus Kleine blusmiddelen is dat cursisten na afronding over de kennis en vaardigheden beschikken om bij beginnende branden juist op te treden. Ze leren in de cursus de theorie van brandbestrijding en welke blusmethoden en -middelen zij kunnen inzetten. In het praktijkonderdeel scherpen zij hun vaardigheden aan en doen ze ervaring op met het blussen van verschillende soorten beginnende branden.

Doelgroep
Brandwachten en medewerkers van organisaties in bijvoorbeeld de industrie of petrochemie die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met brandveiligheid.

Bewijs van deelname
De cursus duurt een halve dag. Na afronding bezit de deelnemer over het inzicht en de kennis die nodig zijn om op de juiste manier op te treden bij een beginnende brand. Hij of zij heeft praktische vaardigheden opgedaan die toegepast kunnen worden bij het blussen van een beginnende brand. Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Aan te raden overige cursussen
Dit certificaat is vaak een aanvullende eis in de industrie of petrochemie. Als je je graag wilt specialiseren in de petrochemische industrie is het raadzaam om naast deze cursus ook andere cursussen te volgen aan de BWH Academy. Het is bijzonder praktisch om in ieder geval je Gasmeten Ex-Ox-Tox en Werken met ademlucht te halen, cursussen die de BWH Academy beide verzorgt. Ook is het slim het certificaat Werken als buitenwacht/mangatwacht te halen.

Heb je deze certificaten al in bezit? Kies dan voor het BHV-diploma (EHBO) of een Emergency Rescue Team-certificaat. Daarmee ben je een echte allround safety professional

Over Brandwacht Academy
Bij Brandwacht Huren ben je meer dan een gemiddelde brandwacht. Je bent gastheer van een veilige omgeving. Op onze BWH Academy trainen we brandwachten daarom continu om zich te verbeteren. We dagen hen uit om meer van zichzelf te verlangen.

Daarom kiezen we niet alleen voor het standaard leer- en ervaringstraject, maar voegen we innovatieve elementen toe, zoals serious gaming, escape rooms en virtual reality. Met deze interactieve en betrokken opleidingsmodule bieden we een unieke kwaliteitsgarantie binnen onze branche.

Verdiep je ook eens in een van de overige cursussen die de BWH Academy aanbiedt.

Onze overige cursussen

Al onze interne trainingen zijn gericht op kwaliteitsverbetering conform KVGM-maatstaven. Met ons uitgebreide cursusaanbod bereiden we onze brandwachten vakkundig voor op verdergaande industriële werkzaamheden.

VCA / Basis & Vol (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)
Opdrachtgevers vragen steeds vaker om VOL-VCA-gecertificeerd personeel. Voor veel aannemers en leidinggevenden is dit zelfs een vereiste. Het certificaat toont dat de houder voldoende kennis heeft over de basisveiligheid van personen op een werkterrein. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist voor Aannemers. Zij leren in de cursis VCA Basis & VOL risico’s herkennen en gepaste maatregelen nemen. Een gecertificeerde brandwacht kan bijvoorbeeld beginbranden bestrijden op (petrochemisch) bedrijfsterreinen.

Werken als buitenwacht/mangatwacht
Een mangatwacht waarborgt de veiligheid op het moment dat iemand werkzaamheden verricht in een besloten, ongeventileerde ruimte met maar één uitgang. Hij of zij houdt wacht bij de in- en uitgang van de ruimte, monitort de luchttoevoer en leeft de veiligheidsregels na om de werkzaamheden in goede banen te leiden. Bij een calamiteit weet een mangatwacht hoe hij of zij de collega in veiligheid moet brengen. In onze cursus Werken als buitenwacht/mangatwacht wordt kennis over veiligheidsprotocollen en werkvergunningen overgedragen en wordt een real life situatie nagebootst.

Gasmeten Ex-Ox-Tox
Brandwachten of medewerkers die op een bedrijfsterrein gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren, moeten een cursus gasmeten hebben afgerond. Onze brandwachten werken vaak in besloten ruimtes. Om ieders veiligheid te waarborgen, raden wij daarom aan dat al onze brandwachten dit certificaat halen. Daarmee beschikken zij aantoonbaar over de vaardigheden om de aanwezigheid van explosieve of toxische stoffen uit te sluiten en te garanderen dat er voldoende zuurstof is. In deze cursus leer je gasmeetapparatuur gebruiken en de gemeten waardes interpreteren. Vaak is dit diploma een aanvullende eis van opdrachtgevers op risicoterreinen of in de petrochemie.

Werken met ademlucht (herhaling)
Bij een calamiteit kan er in de lucht te weinig zuurstof of te veel gevaarlijke of vervuilende stoffen ontstaan. In zo’n situatie heb je adembeschermende apparatuur nodig. Deze apparatuur functioneert door afgesloten luchtcapsules onafhankelijk van de omgevingslucht. In de cursus Werken met onafhankelijke adembescherming leren cursisten deze apparatuur gebruiken en daarmee zichzelf en collega‘s in veiligheid te brengen. Wij raden onze brandwachten aan dit certificaat te behalen, omdat het vaak een aanvullende eis is van opdrachtgevers die werken op risicoterreinen of in de petrochemie. Voor deze cursus zijn een eigen verklaring goede gezondheid en de afwezigheid van gezichtsbeharing vereisten.

BHV
Een overkoepelende cursus EHBO/BHV/Reanimatie/AED (defibrillatie) is een vereiste voor allround safety professionals. Ons cursusboek voor de cursus BHV behandelt de verschillende soorten letsel en behandelmethoden. Daarover worden cursisten getoetst in het examen. Een ervaren EHBO-instructeur begeleidt de praktijksessies en brengt de cursisten de fijne kneepjes van eerste hulpverlening bij. Denk bijvoorbeeld aan reanimeren, defibrilleren (AED) en de behandeling van kleine verwondingen of ongevallen. Bij succesvolle afronding van de cursus ontvangen cursusten een officieel EHBO-diploma van het Nederlandse Rode Kruis. Dit certificaat is twee jaar geldig.

Maak kans op een GRATIS opleiding

Heb je interesse in een van onze cursussen of moet je een bepaald certificaat behalen? Schrijf je nu in voor een van onze opleidingen en misschien kun je hem wel gratis volgen. Onder de inschrijvingen op onze cursuspagina verloten we elk kwartaal een gratis cursus!
- Werken als buitenwacht/mangatwacht
- Gasmeten Ex-Ox-Tox
- VCA Basis en Vol
- Werken met ademlucht
- Kleine blusmiddelen
- BHV

Cursus volgen?

Neem een kijkje in de cursuskalender en schrijf je in voor de cursus die je wilt volgen.

In company training?

Wilt u uw medewerkers trainen in brandveiligheid? Neem dan contact met ons op.